Εκπαίδευση Ρέικι

Το Ρέικι είναι μια μορφή εναλλακτικής θεραπείας που συνήθως αναφέρεται ως ενεργειακή θεραπεία. Εμφανίστηκε στην Ιαπωνία στα τέλη του 1800 και περιλαμβάνει τη μεταφορά της παγκόσμιας ενέργειας από τις παλάμες του ασκούμενου. Τα άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν Ρέικι συνήθως υποβάλλονται σε μια σειρά εκπαιδεύσεων και συντονισμών.

Υπάρχουν παραδοσιακά τρία επίπεδα

Ρέικι Επίπεδο 1 (Shoden – Διδασκαλία αρχαρίων)

Σκοπός: Εισάγει στους μαθητές την ενέργεια του Ρέικι, την ιστορία, τις αρχές και τις βασικές τεχνικές έμπρακτης θεραπείας. Μετά από αυτό το επίπεδο, ένας ασκούμενος μπορεί να εκτελέσει Ρέικι στον εαυτό του και στους άλλους.

Περιεχόμενο: Η ιστορία του Ρέικι, οι πέντε αρχές του Ρέικι, η κατανόηση των τσάκρα και οι βασικές θέσεις των χεριών για θεραπεία.

Συντονισμός: Ο μαθητής λαμβάνει έναν συντονισμό (ή μύηση) που ανοίγει τα ενεργειακά του κανάλια για να συνδεθεί με τη συμπαντική ενέργεια.

Ρέικι Επίπεδο 2 (Okuden – Εσωτερικές διδασκαλίες)

Σκοπός: Αυτό το επίπεδο εμβαθύνει στην ενέργεια του Ρέικι και εισάγει την εξ αποστάσεως θεραπεία. Οι ασκούμενοι μπορούν να στείλουν ενέργεια σε χώρο και χρόνο (π.χ. σε κάποιον σε άλλη τοποθεσία).

Περιεχόμενο: Εισαγωγή στα σύμβολα του Ρέικι και τις χρήσεις τους, εκμάθηση τεχνικών εξ αποστάσεως θεραπείας και εμβάθυνση στην κατανόηση της ενεργειακής εργασίας.

Συντονισμός: Περαιτέρω συντονισμός για αύξηση της ικανότητας διοχέτευσης της ενέργειας Ρέικι.

Ρέικι Επίπεδο 3 (Shinpiden – Mystery Teachings) / Master Level

Σκοπός: Αυτό συχνά χωρίζεται σε δύο μέρη: την προηγμένη εκπαίδευση Reiki και την εκπαίδευση Reiki Master. Το πρώτο εμβαθύνει την κατανόηση της ενέργειας, ενώ το δεύτερο προετοιμάζει τον μαθητή να διδάξει και να συντονίσει τους άλλους.

Περιεχόμενο: Εκμάθηση πρόσθετων συμβόλων, τεχνικών για την ενίσχυση της ενέργειας, πρακτικές διαλογισμού και μεθόδους διδασκαλίας.

Συντονισμός: Ο τελικός συντονισμός αυξάνει περαιτέρω την ικανότητα διοχέτευσης της ενέργειας Ρέικι και προετοιμάζει τον ασκούμενο να μυήσει άλλους.

Δάσκαλος Ρέικι (Προαιρετικό σε ορισμένες γενεαλογίες)

Σκοπός: Για όσους θέλουν να διδάξουν το Ρέικι σε άλλους και να προωθήσουν τη δική τους πνευματική ανάπτυξη.

Περιεχόμενο: Προηγμένες τεχνικές διδασκαλίας, εμβάθυνση της προσωπικής πρακτικής και καθοδήγηση για τη δημιουργία μιας πρακτικής.