Κανονίστε μια συνάντηση

Επικοινωνήστε μαζί μου

“Όταν εμφανίζεται ο δάσκαλος, βρίσκεται και ο μαθητής. Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να αναγνωρίσει το δικό του δάσκαλό. Αναγνωρίζοντάς τον δάσκαλο και μαθητευοντάς κοντά του είναι σε θέση ο μαθητευόμενος να εξελιχθεί και να αποκτήσει σοφία. Η δυνατότητα του να παραμείνει κανείς πλήρως παρών την εκάστοτε στιγμή μπορεί να παράγει μόνο απεριόριστα θετικά αποτελέσματα .
Υποφέρω από το σύνδρομο Gravis και συνήθιζα να κάνω αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό μου, ότι είμαι άχρηστος. Έμαθα να είμαι αληθινός στα λόγια μου και αφού κατάφερα να αλλάξω τη νοοτροπία μου έπαψα να παίρνω οτιδήποτε προσωπικά. Έχω γίνει ο παρατηρητής της ζωής μου, έχω μάθει να συγχωρώ και να είμαι ταπεινός. Βιώνω τη ζωή με ευγνωμοσύνη τώρα. Η Ματούλα ήταν πολύ παρούσα και πραγματική, αν και δουλέψαμε πολύ μέσω του skype και από απόσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αισθάνομαι ότι από τη στιγμή που έχει αγγίξει την καρδιά μου, ήταν αναμενόμενο να θεραπευθεί. Η θεραπεία μαζί της είναι σαν ένα ηφαίστειο που σιγοκαίει και παράγει μόνο θαύματα. Είναι ένα ατελείωτο ενεργό ηφαίστειο απεριόριστων θεραπευτικών ικανοτήτων.

Θεοχάρης Μπέλιος, τραυματιοφορέας EKAB