Πολιτική ακύρωσης για διαδικτυακές και δια ζώσης συνεδρίες

1. Συνιστάται στους πελάτες να συμβουλεύονται τον Θεραπευτή για τη διαθεσιμότητα των συνεδριών και την τεχνική που τους αρμόζει πριν από την πληρωμή.
2. Μετά το πέρας της πληρωμής της συνεδρίας σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν την ημερομηνία και την ώρα της προπληρωμένης συνεδρίας μέχρι και 48 ώρες πριν την εκτέλεση της. 
3. Μετά το πέρας των 48 ωρών, ο Θεραπευτής δεν υποχρεούται να μεταθέσει την ορισμένη συνεδρία σε άλλη ημερομηνία ή και να την αποζημιώσει σε περίπτωση μη εμφάνισης ή μη έγκαιρης ειδοποίησης από τον πελάτη. 
4. Σε περίπτωση έκπτωσης προ-πληρωμένων συνεδριών, ο Θεραπευτής δεν υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό εάν ο πελάτης αλλάξει γνώμη.  
5. Σε περίπτωση αργοπορίας από τον πελάτη, η συνεδρία οφείλει να ολοκληρωθεί στην ώρα που έχει οριστεί χωρίς να έχει ο πελάτης το δικαίωμα αποζημίωσης.
6. Σε περίπτωση τραπεζικής ή άλλης μεταφοράς χρημάτων, ο πελάτης είναι υπεύθυνος να πληρώσει ολόκληρο το ποσό και να επιβαρυνθεί εξολοκλήρου ότι τραπεζικές ή άλλες δαπάνες.
7. Όλες οι διαδικτυακές συνεδρίες είναι προπληρωμένες.